natrag

POVELJE PRIJATELJSTVA

VELIKA NACIONALNA LOŽA HRVATSKE  (VNLH) definirana je kao regularna, suverena i nezavisna  simbolička Masonska snaga.

Kao Obedijencija, Velika Nacionalna Loža Hrvatske je punopravna članica

CLIPSAS-a (Centre de Liaison et d'Information des Puissances maçonniques Signataires de l'Appel de Strasbourg), EMA (European Masonic Alliance), MMU (Unije Masona Mediterana), MUB (Masonske Unije Balkana) i AACEE (Asocijacija Adogmatskih Obedijencija Centralne i Istočne Europe).

CLIPSAS (Centre de Liaison et d'Information des Puissances maçonniques Signataires de l'Appel de Strasbourg)

 

CLIPSAS je utemeljen 22. siječnja 1961. godine, na inicijativu Velikog Orijenta

Francuske i još 11 drugih Masonskih Obedijencija i danas okuplja preko 100

Obedijencija iz Europe, Afrike, Azije i Amerike, kako muških, ženskih i miješanih.

Sve su one prihvatile Strasburšku Deklaraciju, potpisanu prigodom utemeljenja.

CLIPSAS je svjetska organizacija liberalnih Obedijencija sa stalnim članovima pri ECOSOC-u u New Yorku, Genevi i Beču. CLIPSAS naglašava ljudsko dostojanstvo kao jednu od temeljnih vrijednosti.

 

 

Ciljevi CLIPSAS-a:

 

Članice CLIPSAS-a smatraju kako je neophodno proučavati zajedničke probleme koji određuju budućnost ljudi. U tu svrhu organizira se godišnja Konferencija, kako bi se raspravljalo o pitanjima koja se nameću u današnjem modernom svijetu. Ti susreti služe i kako bi svaka članica predstavila rezultate svog istraživačkog rada i rasprava tijekom cijele godine.

Ovi susreti Slobodnih Zidara iz različitih zemalja i različitih kultura imaju vrlo

učinkovite rezultate. Masonske Obedijencije razasute diljem svijeta dijele zajedničko

uvjerenje kako je velika pobjeda Čovječanstva kao takvog sadržana u realizaciji

potpune slobode savjesti. Ta sloboda dovodi do eliminacije svih barijera što se

ostvaruje zahvaljujući slobodnoj razmjeni mišljenja i ideja.

Svojim pristupanjem CLIPSAS-u sve Obedijencije članice se pridružuju i usvajaju principe Deklaracije iz Strasbourga, potpisane prigodom utemeljenja 22. siječnja 1961. godine.

2017. godine, Generalna Skupština CLIPSAS-a prihvatila je Veliku Nacionalnu Ložu Hrvatske kao punopravnog članicu koji nosi visoko uzdignutu zastavu potpune slobode savjesti.

 

EMA (European Massonic Alliance)

 

EMA (AME) je navedena u Registru Transparentnosti Europske Komisije te više puta godišnje održava sastanke s predsjednikom ili potpredsjednikom Europske Komisije kao i Europskim Senatorima. AME  djeluje na usavršavanju Čovječanstva i na izgradnji Europe na načelima sekularizma, poštivanju vrijednosti mira, slobode, jednakosti, solidarnosti, odgovornosti i prije svega bratstva. Načela i vrijednosti čine temelj za stvaranje "Europske unije".

Alijansa Masona Europe prenosi i promiče vrijednosti i principe Slobodnog Zidarstva,

osobito slobodu savjesti i misli kao neotuđiva prava, ideale demokracije, bratstva,

jednakosti prava svih ljudskih bića i ljudskog dostojanstva, uključujući i izbor rađanja,

začeća i prestanka života. EMA odbacuje bilo koji oblik diskriminacije i bilo koji oblik

kršenja slobode izražavanja na svim područjima.

 

AACEE (Adogmatic Associations of Central and Eastern Europe)

 

AACEE ima za cilj okupiti Liberalne Slobodnozidarske Obedijencije Srednje i Istočne

Europe kako bi promovirala vrijednosti demokracije, potpore, solidarnosti i povezanosti zemalja Srednje i Istočne Europe unutar Europske Unije. AACEE  promiče i štiti ljudske vrijednosti kako bi održala ili vratila mir između Čovjeka i Čovječanstva, posebno u europskom prostoru.

 

 

MMU  (Massonic Mediterranean Union)


MMU nastala je 2000. godine s ciljem osnaživanja zajedništva Masona Mediterana na temelju zajedničke mediteranske tradicije koja je pretočena u Masonsku praksu. Zajednički korijeni okupili su Španjolsku, Grčku, Francusku, Libanon, Maroko, Rumunjsku, Bugarsku, Italiju, Tursku, Portugal, Sloveniju, Crnu Goru i Hrvatsku. Jasna vizija Unije je otvoreno i moderno Slobodno Zidarstvo, koje obuhvaća ne samo staru Europu, već i zemlje Afrike i Bliskog istoka. Samo takvo Slobodno Zidarstvo može najbolje promicati dijalog i osigurati budućnost tolerancije, poštovanja i dijeljenja onima koji danas pate zbog ratova, fanatizma i ostalih oduzimanja sloboda.

MUB  (Masonska Unija Balkana)

 

Uzimajući u obzir da je područje Balkana oduvijek predstavljalo plodnu regiju za razvoj, protočnost i širenje humanističkih ideja, te uvažavajući tradicionalne i društvene veze među balkanskim narodima, Velika Mješovita Loža Grčke međunarodnog Masonskog Reda «DELPHI» i Velika Liberalna Loža Turske, inicirale su udruživanje Masonskih Obedijencija u cilju promicanja Masonstva, kao i svega Masonskog, poštujući u potpunosti uvjerenja i filozofiju svake od njih ponaosob.

U tu svrhu, utemeljena je socio-kulturološka Unija čiji su ciljevi:

1. Zaštita, razvoj kulture i inicijacijske povijesti na Balkanskom poluotoku.

2. Širenje Liberalnog Slobodnog Zidarstva inspiriranog Balkanom.

3. Proučavanje suvremenih inicijalnih i funkcionalnih problema Slobodnog Zidarstva relevantnih svakoj zemlji članici.

Unija djeluje na ostvarivanju zadanih ciljeva kroz rad zemalja članica, godišnje sastanke i konferencije u zemljama koje su ih u mogućnosti organizirati. Jedna od temeljnih zadaća Unije jest i očuvati masonski identitet Obedijencija potpisnica, uvažavajući činjenicu da univerzalnost i jednakost Slobodnog Zidarstva proizlazi iz znanja, poštivanja i kulturoloških različitosti.

 

 

EN      HR